Analýza rizík a nebezpečenstva

Zamestnávateľ je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.

Spracovanie dokumentácie BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt v zmysle platných predpisov.

Posudzovanie môže byť vykonané podľa Vašich potrieb a požiadaviek napríklad z pohľadu:

  • profesie
  • stroja alebo zariadenia
  • vykonávaných činností
  • objektov a pod.