Osvedčenia

VLASTNÍME PRÍSLUŠNÉ OPRÁVNENIA

Na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.:

  • 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • 07.1-Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške,
  • 07.2 výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  • OSVEDČENIE pre koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 NV SR č. 396 / 2006 Z.z

Na vykonávanie odborných činností a služieb:

  • bezpečnostnotechnickej služby
  • pracovnej zdravotnej služby