• BOZP

    pre vašu spoločnosť

Služby BTS

Služby BTS

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

čítať viac
Odborné školenia

Odborné školenia

Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú vykonávať montáž a demontáž pomocných konštrukcií. Súčasťou kurzu je skúška.

čítať viac
PZS

PZS

Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení, kontroly a opravy požiarnych zariadení.

čítať viac
Dokumentácia

Dokumentácia

Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu pre oblasť BOZP, OPP a PZS v súlade s platnou legislatívou.

čítať viac

Vážení obchodní partneri

spoločnosť Inštitút práce, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako nástupca podnikajúcich fyzických osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Sme firma, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnou zdravotnou službou a odbornými školeniami. Naša firma vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školenia v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a školení.

Ponúkame Vám komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré vám sprostredkuje náš skúsený tím technikov BOZP.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení udalostí (závažných pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a požiarov ) Samozrejmosťou je zastupovanie zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce a Štátneho požiarneho dozoru.