Školenia

Školenia z Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou

bez použitia špeciálnej techniky sa považuje:

 • vo výške nad 1,5 m ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy
 • z pohyblivej pracovnej plošiny
 • z rebríka vo výške nad 5 m
 • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m

Školenie na prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou

 • základne školenie
 • opakované školenie( 1x12 mesiacov)

Podmienky pre zaradenie do kurzu

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť

Vykonávame školenia a odbornú prípravu v oblasti OPP :

 • školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky fyzickej osoby
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • odborná príprava osôb zabezpečujúcich

ŠKOLENIE NA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ 

LEŠENÁRI – Základný kurz

Kurzy sú určené pracovníkom, ktorí majú vykonávať montáž a demontáž pomocných konštrukcií. Súčasťou kurzu je skúška. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant obdrží preukaz odbornej spôsobilosti.

Druhy lešenia:

A – rúrkové (STN 73 8101, STN 73 8107)
B – podperné (STN 73 8108)
C – pojazdné a voľne stojace (STN 73 8102)
D – drevené (STN 73 8103)
E – stavebné plošinové výťahy (STN 73 8120)
F - dielcové