Hasiace prístroje

Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení

  • hydrantové hadice a prúdnice
  • prúdnice na hasiace prístroje
  • označenie podzemných hydrantov a iné

Kontroly a opravy požiarnych zariadení

  • ročné prehliadky, údržbu a opravy požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky