Dokumentácia

Vypracovanie dokumentacie

Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu pre oblasť BOZP, OPP a PZS v súlade s platnou legislatívou

Základný balík dokumentácie z BOZP a OPP sa skladá:

  • prevádzkové poriadky pracoviska
  • postupy bezpečnej práce
  • smernicu na poskytovanie OOPP
  • traumatologický plán
  • smernicu na poskytovanie prvej pomoci
  • smernicu na prácu so zobrazovacími jednotkami
  • požiarne identifikačné karty
  • požiarne poriadky pracovísk dokumentáciu o školení zamestnancov